Zápaly zadného segmentu oka

Spoločným znakom zápalových ochorení zadného segmentu oka je zhoršenie videnia. Typickými príznakmi sú citlivosť na svetlo, tupá bolesť a postihnutie jedného oka. Do tejto skupiny patria ochorenia spojené s úrazom, operáciou oka alebo komplikácie po vakcinácii či nakazení parazitmi. Veľmi často vyšetrenie poškodeného zraku odhalí aj choroby iných systémov – endokrinného, nervového či imunitného.

Spoločnou charakteristikou zápalov zadného segmentu oka je poškodenie videnia. Môžu sa však rozšíriť aj na rohovku, dúhovku či riasnaté teliesko, preto niektoré znaky sú spoločné pre zápaly predného aj zadného segmentu oka. Typickými príznakmi sú citlivosť na svetlotupá bolesť a postihnutie jedného oka.

Výskyt zápalových ochorení zadného segmentu nie je až taký častý. V bežnej oftalmologickej praxi sa však lekári stretávajú s mnohými druhmi týchto ochorení.

HERPETICKÁ UVEITÍDA

Pri všetkých detských infekčných chorobách ako ovčie kiahne či rubeola si treba všímať, či sa u dieťaťa nevyskytujú vyššie uvedené príznaky. Horší priebeh je u primoinfekcie v dospelom veku, u oslabených pacientov so zníženou imunitou, u HIV pozitívnych pacientov, po transplantáciách, keďže pacienti berú lieky potláčajúce vlastnú imunitnú odpoveď organizmu.

TOXOPLAZMÓZA, TOXOKARÓZA

Toxoplazmóza je najčastejšou zadnou uveitídou s výraznou tendenciou k recidívam. Pôvodcom je parazit Toxoplasma gondii, ktorého definitívnym hostiteľom je mačka. Človek sa nakazí pri nedostatočnej hygiene, konzumáciou znečisteného ovocia a zeleniny, nedostatočne tepelne upraveného mäsa alebo preniknutím parazita po poranení kože. Typickým príznakom okrem poklesu videnia sú plávajúce zákaly v sklovci.

Podobnou cestou sa prenáša aj toxokaróza, ktorú spôsobuje parazit nachádzajúci sa v čreve psov. Ochorením sú najčastejšie postihnuté deti. Ochorenie sa prejaví okrem poklesu vízusu aj škúlením a leukokóriou. Leukokória je belavý reflex zrenice. Tento jav sa nazýva tiež mačacie oko. Dôvodom vzniku je odraz od patologickej masy v rôznych častiach oka. Ide o veľmi závažný príznak vnútroočnej patológie. Medzi možné diagnózy leukokórie patrí aj retinoblastóm, kongenitálny sivý zákal (katarakta), retinopatia nedonosených detí a ďalšie.

V rámci diferenciálnej diagnostiky je veľmi dôležité zistiť podstatné anamnestické údaje. Lekár by sa mal spýtať na rodinný výskyt daných očných ochorení, obdobie vzniku leukokórie, kontakt pacienta s domácimi zvieratami a podobne. Tieto ochorenia sú zväčša jednostranné a je nutná celková liečba kombinovanými preparátmi.

Tuberkulóza a syfilis sa v dnešných podmienkach vyskytujú vzácnejšie, ale popri vlastnom klinickom obraze majú tiež charakteristický oftalmologický nález – poruchy videnia a výpadky zorného poľa. V liečbe je nutná spolupráca s infektológmi, pneumológmi a kožnými lekármi.

CHOROBA MAČACIEHO POŠKRIABANIA

Choroba mačacieho poškriabania je typická viac pre detský vek. K ochoreniu môže dôjsť po poškriabaní alebo uhryznutí divou mačkou, ale aj blchou či nakazeným hmyzom. Klinickým príznakom je postupné zníženie zrakovej ostrosti. Ochorenie je niekedy samolimitujúce, t.j. nevyžaduje terapiu. V prípade výrazného poklesu vízusu sa prikročí k celkovej liečbe antibiotikami.

SKLERÓZA MULTIPLEX

Skleróza multiplex  je autoimunitné ochorenie, pri ktorom je imunitná odpoveď organizmu namierená proti myelínovým pošvám a axónom vlastného organizmu. Výskyt tejto choroby je u žien až dvojnásobne vyššií. Často dochádza k zachyteniu diagnózy práve v očných ambulanciách, kde sa manifestuje poklesom videnia v dôsledku zápalu zrakového nervu, niekedy bolesťou očí a začervenaním.

Lekár často diagnostikuje tzv. retrobulbárnu neuritídu, ochorenie, pri ktorom pacient nič nevidí. Keďže je zrakový nerv postihnutý za očným bulbom, ani lekár nič nevidí. Postupne dochádza k nablednutiu zrakového nervu s atrofiou – odumieraním vlákien zrakového nervu. V procese liečby je nutná spolupráca s neurológom.

ZÁPALOVÉ OCHORENIA ZRAKOVÉHO NERVU

neuritíd, zápalových ochorení zrakového nervu, je typický znížený vízus, porucha farebného videnia (čo pacient väčšinou udáva až na cielenú otázku, nakoľko je ochorenie často jednostranné), výpadky v zornom poli alebo oneskorená reakcia zreničiek na osvit.

Intraokulárne neuritídy, väčšinou parainfekčné, môžu mať pôvod postvakcinačný. Predpokladá sa tiež autoimunitný mechanizmus. Postihnuté bývajú deti 1 až 3 týždne po prekonanom infekčnom ochorení či vakcinácii (dieťa nesmie byť vakcinované v čase, keď má oslabenú imunitu). Dieťa horšie vidí, padá. V anamnéze lekár pátra práve po prekonanej infekcii alebo vakcinácii.

ENDOFTALMITÍDY

Endoftalmitídy predstavujú závažný vnútroočný zápal. Môžu byť tzv. sterilné (ako reakcia na zostatok šošovkových hmôt po operácii šedého zákalu) alebo ide o toxoalergickú reakciu na materiál vnútroočnej šošovky.

Infekčná endoftalmitída sa podľa vstupu infekcie do oka delí na

  • exogénnu (najčastejšie po úraze oka vo vonkajšom, znečistenom prostredí)
  • endogénnu (infekcia sa do oka dostane krvou).

Typický klinický obraz – rýchlo klesajúca zraková ostrosť, bolesť oka, začervenanie, citlivosť na osvit, opuch viečka. Nutná je hospitalizácia pacienta a lokálna, aj celková intenzívna liečba.

Vzácna je tzv. sympatická oftalmia – vzniká do niekoľkých týždňov až rokov po penetrujúcom poranení oka alebo vnútroočného tkaniva oka. V 90 % prípadov sa prejaví do roka po úraze alebo vzácne aj po operácii oka. Oko pôvodne zranené sa nazýva sympatizované a oko, na ktorom vznikol zápal neskôr ako tzv. sympatizujúce. Výskyt je typický skôr v staršom veku. V klinických nálezoch dominuje výrazná očná bolesť, slzenie, začervenanie očí, poruchy akomodácie, pokles videnia.

ONKOLOGICKÉ OCHORENIA

Zápalový pseudotumor očnice je typický začervenaním, výrazným opuchom viečok, niekedy dvojitým videním. Ochorenie je často jednostranné, má rýchly nástup, postihnuté môže byť ktorékoľvek tkanivo oka. Lekár v takomto prípade zvažuje viacero ochorení, ako je napríklad aj onkologické ochorenie slznej žľazy. Realizuje sa CT vyšetrenie očnice. Pulznou kortikoidnou liečbou sa v tomto prípade potvrdí zápalový pseudotumor, nakoľko rýchlo po podaní kortikoidov ustupuje.

ENDOKRINOLOGICKÉ OCHORENIA

U pacientov s endokrinnou orbitopatiou je zväčša diagnostikované ochorenie štítnej žľazy, tzv. autoimunitná tyreoiditída, môže sa však vyskytovať aj u pacientov s plne funkčnou štítnou žľazou. Ochorenie je typické svojím klinickým nálezom: presiaknutie, začervenanie spojoviek, pacienti sa sťažujú na dvojité videnie (najmä pri pohľade nahor), majú potrebu privierať poškodené oko, aby lepšie videli, oči pália, režú, slzia, sú vypuklé, lesklé. Pri diagnostike a liečbe je potrebná spolupráca s endokrinológmi.

ZÁVER

Pri náhlom zhoršení videnia neodkladajte návštevu očného lekára. Oftalmologické vyšetrenie mnohokrát odhalí závažné neurologické, infekčné, endokrinné alebo kožné ochorenie.

MUDr. Lucia Kvapilova