Vrodené poruchy zraku

Zrak je najmenej vyvinutým zmyslom bábätka po narodení. Až polovica detí narodených pred 32. týždňom tehotenstva je ohrozených retinopatiou. Medzi ďalšie vrodené ochorenia patrí pokles horného viečka, blokované slzné kanáliky, nystagmus a alkoholový syndróm. Ani výskyt glaukómu či katarakty nie je u detí vylúčený napriek tomu, že tieto choroby sa väčšinou spájajú s vyšším vekom.

Zrak je najmenej vyvinutý zmysel bábätka po narodení. Hoci kompletný základ orgánových systémov je daný už v druhom mesiaci tehotenstva a vnútromaternicový vývoj oka je dokončený okolo 30. týždňa, komplexný vývoj zraku končí okolo ôsmeho roku života.

Novorodenec rozoznáva svetlo a tmu a je veľmi citlivý na silné svetlo. Schopnosť koncentrovať sa na predmet oboma očami a zafixovať ho sa vyvíja až počas ďalších šiestich mesiacov.

Až okolo siedmeho roku má malý školák zrak vyvinutý natoľko, že je porovnateľný so zrakom jedinca dospelého veku. Vývoj samotného oka je ukončený okolo 20-teho roku života, preto aj plánované operácie kvôli dioptriám odporúčajú lekári uskutočniť až vtedy.

Najčastejšie vrodené poruchy zraku:

 • refrakčné vady – myopia, hypermetropia
 • blokované slzné kanáliky
 • retinopatia nedonosených
 • sivý a zelený zákal
 • pokles horného viečka, ptóza
 • nystagmus
 • fetálny alkoholový syndróm.

RETINOPATIA NEDONOSENÝCH

Ochorenie typické pre predčasne narodené deti. Príčinou je nezrelá sietnica oka s tvorbou atypických ciev, ktoré sietnicu poškodzujú. Toto ochorenie je najčastejšou príčinou slepoty prematúrnych detí. Vyskytuje sa u 50 % detí narodených pred 32. gestačným týždňom. Častejšie je viazané na bielu rasu a jedincov mužského pohlavia.

Cievy sietnice sa začínajú tvoriť okolo 16. týždňa tehotenstva. Tvorba ciev v nosovej časti sietnice je ukončená okolo 32. týždňa, v spánkovej  časti až pred narodením. Sietnica predčasne narodených detí nemá preto ukončenú tvorbu ciev. Po narodení je dieťa vystavené vyššej koncentrácii kyslíka, na čo reaguje sietnica zmenou tvorby ciev. Cievy majú fragilnú stenu, sú nepravidelne usporiadané, vznikajú krvácania, zrasty, môže dôjsť až k odchlípeniu sietnice (amócii) a slepote.

Cieľom liečby je včas zastaviť rast nových ciev. Používa sa najmä kryoterapia (zmrazenie) a laserová liečba, ktorá sa robí v narkóze. Medikamentózne sa podáva vitamín E.

SIVÝ A ZELENÝ ZÁKAL

Aj u  detí sa môžu vyskytovať očné choroby spájané so starobou – sivý a zelený zákal. V prípade vrodeného sivého zákalu (katarakta) ide o jednostranné alebo obojstranné postihnutie šošovky v oku. Príčinou môže byť:

 • horúčkovité ochorenie
 • infekcia matky v prvých troch mesiacoch tehotenstva
 • rodinná predispozícia
 • neznáma príčina.

Prejavuje sa zakalením šošovky v optickej osi oka. Býva odhalené v rámci popôrodného skríningového vyšetrenia, ktoré podstupuje každé narodené dieťa. O ďalšom postupe sa lekár rozhoduje podľa toho, či ide o jednostranné alebo obojstranné postihnutie a tiež podľa stupňa zakalenia.

Pri jednostrannom sýtom zakalení je operácia vykonaná okamžite v prvých mesiacoch po pôrode v dôsledku prevencie tupozrakosti. V prípade obojstranného alebo miernejšieho zakalenia je operáciu možné odložiť.

Zeleným zákalom (glaukómom) môže dieťa trpieť na základe vrodenej predispozície alebo špecifických zmien oka, kde dochádza k nahromadeniu tekutiny v očnej buľve. To vedie k zvýšeniu vnútroočného tlaku a útlaku nervových vlákien v mieste odstupu zrakového nervu na zadnom póle oka. Riešením je okamžitá medikamentózna, prípadne chirurgická liečba.

FETÁLNY ALKOHOLOVÝ SYNDRÓM

Ide o špecifickú klinickú jednotku vzniknutú konzumáciou alkoholu počas tehotenstvaAlkohol, ktorý budúca matka konzumuje, putuje aj k nenarodenému dieťaťu. Na rozdiel od matky však pečeň dieťaťa nedokáže alkohol odbúravať rovnakou rýchlosťou. Preto jeho vysoké koncentrácie zostávajú v plode dlhšie, niekedy aj viac než 24 hodín. Počas druhej až tretej hodiny po konzumácii alkoholu je jeho koncentrácia u dieťaťa dokonca vyššia ako u matky!

Deti alkoholičiek mávajú nižšiu pôrodnú váhu a špecifické zmeny na tvári. Charakteristické sú deformity tváre so široko posadenými očami, škúlenie, nystagmus, mimoriadne tenká horná pera, krátky nos a vyhladená koža tváre medzi nosom a hornou perou. Vyskytujú sa deformity kĺbov, končatín a prstov, problémy so zrakom alebo sluchom, malý obvod hlavy a menšia veľkosť mozgu.

Pitie alkoholu počas tehotenstva môže dieťaťu spôsobiť mentálnu retardáciuporuchy správaniaproblémy s učením a hyperaktivitu.

POKLES HORNÉHO VIEČKA, PTÓZA

Vrodená porucha prejavujúca sa poklesom horného viečka, ptózou môže byť jednostranná alebo obojstranná, čiastočná alebo úplná. Môže byť aj prejavom poškodenia jadier okohybných nervov po úraze, zápale alebo útlakom nádoru na nezrelú CNS. Liečba je chirurgická (obrázok č. 1).

Príčinou môže byť

 • nedostatočne vyvinutý sval (myogénna príčina)
 • paréza (ochrnutie) okohybného nervu z dôsledku nevyvinutia nervových jadier tohto svalu v CNS.

Pokles viečka (pred a po chirurgickom zákroku).
Obrázok č. 1 Pokles viečka (pred a po chirurgickom zákroku).

NYSTAGMUS

Prejavuje sa ako rytmický pohyb oka, charakterizovaný pomalým pohybom jedným smerom, ktorý strieda rýchly pohyb smerom opačným. Nystagmus môže byť príznakom očného, ale aj neurologického alebo ušného ochorenia.

Vrodený nystagmus (alebo získaný krátko po narodení) býva sprievodným príznakom iných vrodených očných vád, pri albinizme, u nedonosených detí. Len asi 10 až 20 percent detí s nystagmom nemá inú očnú vadu.

Nystagmus získaný môže vzniknúť pri úraze hlavy, nádore mozgu, po otrave toxickou látkou, metabolickým poškodením alebo pri neurologickom ochorení – typická je roztrúsená skleróza.

Oftalmológia rozlišuje rýchlu a pomalú zložku nystagmu. Pri rýchlej sa oči pohybujú tak, že sa vychýlia nabok a hneď sa vrátia do stredovej polohy. U pomalého nystagmu sa oči obracajú len do jednej strany a nevracajú sa do pôvodného stavu.

Podľa smeru pohybu očí sa rozlišuje nystagmus:

 • horizontálny (doprava alebo doľava)
 • vertikálny (nahor alebo nadol)
 • rotačný (dookola)
 • disociovaný (každé oko sa pohybuje inak).

Deti s nystagmom majú nielen problémy s videním, ale aj ťažkosti sociálne. Rýchly pohyb ich očí je veľmi nápadný a mnohokrát vzbudzuje nepatričnú zvedavosť okolia. Veľmi často sa pohyby očí zrýchľujú v prípade nervozity. Vyskytujú sa  problémy s čítaním, s drobnými ručnými prácami, deti majú zlý odhad vzdialenosti, sťaženú priestorovú orientáciu. Pridružujú sa bolesti hlavy a mnohokrát aj závraty.

Liečba tejto vady spočíva v predpísaní korekčných okuliarov alebo šošoviek, tie však zlepšujú iba videnie. Postihnutie  sa niekedy v dospelosti a v kľudovom režime zlepšuje. V priebehu rokov si ľudia dokážu nájsť úľavnú, tzv. nulovú polohu, kedy vidia lepšie.

BLOKOVANÉ SLZNÉ KANÁLIKY

Táto anomália sa najčastejšie vyskytuje u detí do troch mesiacovpostihuje 8 až 10 percent dojčiat. Príčinou je väčšinou vrodené zúženie alebo aj úplné uzavretie odtokových slzných kanálikov v mieste ich vyústenia do nosných priechodov.

Slzy tvoriace sa v slznej žľaze  sú odvádzané cez tzv. slzné body do kanálikov a ďalej do slzného vaku. Odtiaľ spoločným slzovodom vtekajú do nosnej dutiny. Ak táto cesta nie je riadne vytvorená alebo sú jej steny zúžené, slzy stagnujú v oku i kanáliku a dochádza k infekcii. Častým vonkajším znakom je zaschnutý hlien na okraji viečok a postihnuté oko slzí.  Vzhľadom na to, že do 4. mesiaca po narodení sa spontánne upraví až 80 % nepriechodností, je vhodné do tohto veku počkať s konzervatívnou liečbou.

Cieľom liečby je spriechodnenie slzných ciest a obnova funkčnosti kanálikov. U vrodeného zúženia slzných ciest je pravdepodobné, že sa príznaky do troch týždňov zmiernia a potom zmiznú.

Problém nepriechodnosti slzných ciest však nie vždy vyriešia očné kvapky, preto je nutné urobiť prepláchnutie fyziologickým roztokom, resp. sondáž slzných ciest, ktoré skôr vedú k úplnému vyliečeniu. Oba zákroky, trvajúce asi 5 minút, treba urobiť do 4. mesiaca veku dieťaťa, neskôr efektivita týchto výkonov klesá.

Avšak aj po včasnom a dobre vykonanom zákroku môže dôjsť k recidíve. Zákrok možno asi po dvoch týždňoch opakovať. Všeobecne sú výsledky liečby preplachovaním a sondážou veľmi dobré. Vo vážnejších prípadoch sa pristupuje k intubácii slzných ciest silikónovou kanylou. Efektom tohto výkonu je 95 % drenáž slzných ciest.

ZÁVER

Všímajte si zrak svojho dieťaťa. Je to dôležité. Obzvlášť u najmenších detičiek, ktoré ešte nedokážu upozorniť okolie na svoj problém. Aj v prípade najmenšieho podozrenia, že so zrakom nie je niečo v poriadku, je namieste vyhľadať oftalmológa.

MUDr. Lucia Kvapilova