Dvojité videnie – diplopia

Vídíte dvojmo? Dôvodov môže byť viacero. Ak sa problém týka len jedného oka, príčinou je ochorenie rohovky alebo šošovky. Za binokulárnou diplopiou stoja neurologické či svalové ochorenia. Pacienti majú narušený súhyb očí, ich očné svaly nepracujú tak, ako by mali. Stav môže nastať dôsledkom stresu, po otrase mozgu alebo cievnej mozgovej príhode. Aké ďalšie závažné ochorenia môžu spôsobovať diplopiu?

 

Dvojité videnie, tzv. diplopia, je súčasné videnie dvoch obrazov jedného pozorovaného predmetu. Býva síce neslávne spájaná s vtipmi o alkohole, no dvojité videnie je z hľadiska dôležitosti zraku samo o sebe skutočne nepríjemným problémom.

“Nedávno som mala pacientku, 60-ročnú pani, ktorú tento problém trápi už druhý rok. Predtým videla bezchybne s korekciou na blízko. Dvojité videnie sa objavilo po cievnej mozgovej príhode“, hovorí očná lekárka MUDr. Lucia Kvapilová.

Oko je zložitý orgán, ktorý musí pracovať presne a v dokonalej súhre s druhým okom. Dvojité videnie (obrázok č. 1) vyvolávajú poruchy:

  • jedného oka – monokulárna diplopia
  • vzájomného zladenia oboch očí – binokulárna diplopia.

Dvojité videnie - diplopia

obrázok č. 1 Diplopia

Najjednoduchším spôsobom, ako zistiť, kde je porucha, je zatvoriť jedno oko. Pokiaľ dvojitý obraz zmizne, ide o poruchu zladenia očí. Pokiaľ nie, je chyba v jednom oku.

AKÚ SÚ PRÍČINY DVOJITÉHO VIDENIA?

Dvojité videnie jedným okom

Príčinou je zväčša porucha vo vnútri oka. Vyskytuje sa pri ochoreniach rohovky ako je nepravidelná rohovka, jazvy rohovky napr. po herpetickom ochorení, zápale, traume, ochoreniach šošovky (napríklad šedý zákal) alebo pri refrakčnej vade.

Dvojité videnie oboma očami

Hlavnou príčinou binokulárnej diplopie sú neurologické alebo svalové ochorenia. Pacienti, ktorí sú postihnutí dvojitým videním na obe oči, majú narušený súhyb očí, teda ich očné svaly nepracujú tak, ako by mali.

Je to zväčša dané problémom v  centrálnom nervovom systéme. Stav nastáva napríklad po otrase mozgu či cievnej mozgovej príhode. Vtedy sú ďalšími príznakmi nevoľnosť, zvracanie, bolesti hlavy.

K obdobným príznakom dochádza po mozgovej príhode, pokiaľ bola lokalizovaná v oblasti mozgu, ktorá spracuváva zrakové podnety, prípadne v oblasti, z ktorej vychádza nervstvo pre riadenie okohybných svalov. V tomto prípade sa dvojité videnie prejavuje pri pohľade určitým smerom. V iných smeroch môže človek vidieť úplne normálne.

Mozgový nádor, ktorý rastie v blízkosti nervov, ktoré slúžia na ovládanie okohybných svalov, môže tiež spôsobiť diplopiu, ako aj mozgové nádory, ktoré utláčajú oblasti mozgu zodpovedné za spracovanie zrakových informácií.

Ochorením, ku ktorého príznakom patrí diplopia, je aj skleróza multiplex. Sprievodnými symptómami sú poruchy chôdze, reči, sfinkterov (inkontinencia) a psychické zmeny.

Pri ťažkej myasténii (myasthenii gravis) patrí dvojité videnie k typickým príznakom. Ide o pomerne vzácne autoimunitné ochorenie, keď protilátky organizmu „útočia“ na vlastné nervovo-svalové platničky a tým narúšajú prenos vzruchu z nervu na sval.

Dvojité videnie spôsobujú aj niektoré antidepresíva a intoxikácie.

DVOJITÉ VIDENIE U DETÍ

Deti sa zvyknú sťažovať, že vidia dvojito a pobolieva ich hlava. Môže ísť o škúlenie s refrakčnou vadou, ktorá dvojité videnie sprevádza. Vtedy sa odporúča neodkladať návštevu u oftalmológa. Zvyčajne po predpise okuliarov dvojité videnie zmizne.

Ak sa však dieťa sťažuje aj na závraty, zvracia, stráca rovnováhu, bez ohľadu na to, či predtým utrpelo alebo neutrpelo úraz hlavy, je nutné konzultovať stav aj s neurológom, nakoľko môže ísť o vážne, aj onkologické ochorenie centrálneho nervového systému.

DVOJITÉ VIDENIE, KTORÉ SA OBJAVÍ NÁHLE

Dôvodom môže byť aj stres, či obyčajná únava. No môže ukrývať aj nediagnostikovanú cukrovku, infekčné ochorenie, hyperfunkciu štítnej žľazy. Nebezpečné jeak sa pridružia symptómy ako závratybolesti hlavy, nutkanie na zvracanie, zvracanie. Vtedy je potrebné ihneď vyhľadať lekára.

DIAGNOSTIKA A LIEČBA

Pacient s pocitom dvojitého videnia by mal byť vyšetrený neurológom a oftalmológom, vrátane vyšetrenia očného pozadia. Dôležité je aj CT vyšetrenie mozgu. Liečba závisí od vyvolávajúcej príčiny.

ZÁVER

Ak sa u vás objaví dvojité videnie, neodkladajte návštevu špecialistu. Vyriešenie akejkoľvek diplopie je jednou z najťažších úloh nielen pre optometristov a očných lekárov, ale aj pre samotného pacienta.

MUDr. Lucia Kvapilova