Astigmatizmus a cylindre nie sú žiadna veda

Čo je to astigmatizmus?

Podstatou krátkozrakosti a ďalekozrakosti je to, že oko je dlhšie alebo kratšie ako je oko emetropické (ideálne). Podstatou astigmatizmu  je ale iný problém.

Príčinou astigmatizmu je nerovnomerné zakrivenie niektorých optických plôch oka, najčastejšie očnej rohovky, vo vyššom veku sa môže týkať aj očnej šošovky.

Rohovka je pretiahnutá vo vertikálnom alebo horizontálnom smere, nie je sférická, ale asférická, nie je „pravidelná“ a nepripomína guľatú loptu, ale skôr šišku. Stretla som sa aj s prirovnaniami k  povrchu  lyžice, ragbyovej lopte alebo k vajíčku, pretože je v jednej alebo v oboch osiach viac či menej zakrivená.

Astigmatizmus znamená, že bod sa nezobrazí ako bod, ale ako dve na seba kolmé úsečky a  nastáva rozostrenie obrazu na sietnici oka. Astigmatik vidí štvorec ako obdĺžnik alebo kosoštvorec.  Astigmatizmus je väčšinou vrodený.  Výskyt astigmatizmu je najvyšší v prvom roku života. Od 5.do 8.roku života sa jeho počet znižuje a naďalej zostáva relatívne stabilný.

Astigmatizmus sa môže kombinovať (alebo komplikovať)  s krátkozrakosťou  či ďalekozrakosťou,  a to v rozsahu  až 70%.

Teda človek, ktorý trpí astigmatizmom, vidí zle do blízka aj do diaľky. Následkom nejasného videnia  sa u neho môžu objaviť ťažkosti ako sú bolesti hlavy, únava,  začervenanie spojivky, rezanie, pálenie, slzenie, dokonca aj vypadávanie vlasov z čelovej oblasti. Preto k nám, očným lekárom, často posielajú na vyšetrenie svojich pacientov aj kožní lekári.

Astigmatizmus sa udáva v cylindroch  a tiež osou korekčného okuliarového skla. Uhol je vyjadrovaný počtom uhlových stupňov osi do ktorej umiestňujeme korekčné okuliarové sklo.

Korekcia astigmatizmu

Jednou z najstarších, avšak dosiaľ neprekonaných metód vyšetrenia astigmatizmu je vyšetrenie Jacksonovými skríženými cylindrami.  Ide o najpresnejšiu, aj keď dosť zdĺhavú metódu, ktorá vyžaduje značnú odbornú skúsenosť vyšetrujúceho a aktívnu spoluprácu vyšetrovaného.  Pri vyšetrení Jacksonovými cylindrami sa pacienta najskôr  pýtame, ktorý z dvoch ponúknutých obrázkov sa mu javí lepší (menej rozmazaný).  Medzi používané obrázky patrí astigmatický vejár, ružica, Brokov test. Po určení správnej výšky cylindra pokračuje vyšetrujúci v hľadaní správnej osi cylindra.

Korekcia astigmatizmu okuliarmi

Okuliarové sklá, ktoré korigujú astigmatizmus, nazývame cylindre. Cylindrické sklo musí byť v okuliaroch umiestnené v osi zodpovedajúcej nameranej ose astigmatizmu. Tiež celé okuliare musia byt na nose nasadené rovno. Odklon skla (alebo celých okuliarov) o viac ako 5 stupňov značne znižuje korekčnú schopnosť cylindrického skla.

Cylindrické sklá umiestnené v okuliaroch môžu byť u niektorých ľudí zdrojom tzv. adaptačných  ťažkostí. Tie vznikajú najmä u dospelých, ktorým je predpísaná nová cylindrická korekcia, alebo iný typ cylindrickej korekcie, než na akú boli zvyknutí.

Platí cca 2-týždňová adaptačná doba, ak je diagnostikovaný astigmatizmus a pacient ho netoruje , zvolíme nižšiu hodnotu cylindra, prípadne sférický ekvivalent.