Čo sa dá „vyčítať“ z očí

Tento článok nebude  o farbách a kryptení  dúhoviek, veľkosti očnej štrbiny očí, tvare obočia atď.. Dnes sa pozrieme na názor lekára, ktorý má túto zaujímavú aktivitu – hľadieť ľuďom do očí – v popise každodennej práce.

U očí lekár v prvom rade  sleduje ich postavenie, zmeny na viečkach, okolie očí, pohyby očných bulbov, šírku zrenice, stav bielok, spojoviek, rohovky,..nakoľko zmeny v tejto lokalite môžu súvisieť s ochoreniami vnútorných orgánov.

Neveríte?

Očné viečka

U očných viečok si lekár  všíma prítomnosť opuchu, rsp. serózne /  = čírou tekutinou / presiaknutie kože viečok . Takéto edémy nachádzame napríklad u ochorení obličiek. Opuchy sa však však môžu vyskytnúť  aj pri nedostatočnej funkcii Štítnej žľazy, hypotyreóze. Na vnútornom okraji viečok môžeme nájsť drobné žltavé útvary –  xantelasmata. Tak tie sa napríklad vyskytujú pri niektorých poruchách metabolizmu lipidov,  ochoreniach pečene, čI vo vyššom veku. Podľa istých odborníkov je  xanthelasma takmer istým príznakom aterosklerózy. Preriednutie obočia vo vonkajšej časti býva prítomné pri hypotyreóze (zníženej funkcii Štítnej žľazy). Výrazné preriedenie alebo jeho absencia môžu sprevádzať syfilis alebo niektorú z foriem leukémie, alopéciu, albinizmus.

Začervenanie okraja očných viečok väčšinou signalizuje zápal prínosových dutiny. Modré sfarbenie viečok býva jedným z príznakov trombózy očnicových ciev. Krvácanie pod kožu viečok (okuliarnatý hematóm) môže byť  súčasťou zlomeniny spodiny lebečnej. Pokles horného viečka je spôsobený poruchou zdvíhača horného viečka – ochorenie zvané facialis.

Zúženie očných štrbín má spravidla súvislosť s ptózou (poklesom) viečka alebo mykanie v kútiku očného viečka  sa vyskytuje u niektorých metabolických poruchy, nedostatok vitamínov B skupiny.

Pri poruchách Štítnej žľazy môže byť prítomná zvýšená pigmentácia viečok (Tzv. Jelínkov príznak).

Zrenice

U zdravého jedinca SÚ zrenice rovnako široké, Rýchlo reagujú na osvit zúžením, v tme sa rozširujú Patologicky nachádzame zúženie zrenice pri progresívne paralýze, v bezvedomí a pri  intoxikáciách.

Rozšírenie zrenice sprevádza hlboké bezvedomie, niektoré poruchy CNS. Rôznu šírku zrenice pozorujeme u niektorých nádorov CNS, príp. u porúch cievneho charakteru.

Bielka

Na očných sklérách (očné bielko) si všímame predovšetkým ich farbu. Fyziologický je biela, pri žltačke al. iných postihnutiach pečene a žlčových ciest sa mení na žltú až žltooranžovú.

Vzácne modré sfarbenie skléry sa vyskytuje u ochorenia kĺbov a kostí zvané osteogenesis imperfecta. Na sklérach najčastejšie pozorujeme začervenanie bulbárnej spojovky pri zápaloch očí, prievane ako aj pri krvácavých prejavoch. Vtedy je začervenane lokalizovaného charakteru.

Episkleritída, zápal tkaniva medzi spojovkou a bielkom je relatívne častým prejavom Crohnovej choroby.

Spojovky

Na spojovkách posudzujeme nablednutie až namodralú farbu, ktorá je  typická pre anémiu.  Suchosť spojovky je  príznačná  pre Sjörgenovu chorobu alebo syndróm. Taktiež užívanie mnohých liekov sa sekundárne prejavuje suchosťou spojoviek .

Rohovka

Na obvode rohovky je niekedy markantný  belavo Šedý prúžok. Ten môže signalizovať  poruchu metabolizmu lipidov. Dôležité JE  vyšetrenie rohovkového reflexu / prúžkom vatového tampónika prejdeme po rohovke, ktorá je najcitlivejšia na algický podnet. Správnou odpoveďou je reflexné žmurknutie,  ktoré absentuje  u hlbokého bezvedomia

Aké neoftalmologické ochorenia môže oftalmológ z očí rozoznať?

Určite veľa, nakoľko v ľudskom tele jednotlivé organové systémy spolu súvisia. Spomeniem aspoň niektoré:

Po rozkvapkaní pacienta a vyšetrení očného pozadia medzi najčastejšie a najľahšie detegovateľné ochorenia patria choroby obehového systému.

Ateroskleróza

Na cievach očného pozadia SÚ viditeľné rôzne zmeny priesvitu ciev, zúženie , kríženie očnej tepny a žily. Oko je jediný orgán ľudského tela, kde zmeny na cievach vidíme v natívnom stave.  Dá sa teda predpokladať, že ak sú týmto ochorením postihnuté cievy v oku, budú postihnuté aj v iných orgánoch tela – srdce, obličky, mozog.

Svojím charakterom ide o nezhubnú  komplikáciu, ktorá  nezanecháva následky. Potenciálne nebezpečnú komplikáciu v sebe skrýva iridocyklitída, uveitída, ktorá často sprevádza alebo predchádza rôzne artritické ochorenia.

U niektorých druhov anémií nachádzame na bledom očnom pozadí v priebehu ciev prúžkovité červené škvrny ,krvácania. U pokročilých typov leukémie sú badateľné Žltavé ložiská nahromadených leukocytov  Celé očné pozadie má mliečny nádych, cievy sú plnšie a  žltkasto reflektujú dopadajúce svetlo.

U polycytémie vera /zmnoženie červených krviniek v tele / je   očné pozadie temne Červené s preplnenými vinutými cievami. Pri ťažkých stratách krvi (úraz, gynekologické problémy a pod.) môže prechodne dochádzať k sektorovitým výpadkom zraku.

Pri hypertyreóze (zvýšenej funkcii Štítnej žľazy),  sú typické “vyvalené oči” (exoftalmus).

U diabetu je najťažším problémom diabetická retinopatia, postihnutie očného pozadia krvácaním, nahromadením lipoidných depozitov, často nadväzuje sekundárny glaukóm . Oftalmológ je v niektorých prípadoch prvým lekárom, ktorý dané ochorenie zachytí.

Ochorenie slangovo známe ako „ pacient nič nevidí – a ani lekár nič nevidí“ – ide o  retrobulbárnu neuritídu, zápal zrakového nervu. Zápaly zrakového nervu ale často súvisia so sclerosis multiplex, zvlášť u mladých ľudí.