Optometrista alebo očný lekár?

Aký je rozdiel medzi vyšetrením zraku očným lekárom – oftalmológom a meraním zraku optometristom v očnej optike? Prečítajte si, aké výhody má vyšetrenie u každého z nich a pri akých problémoch ich navštíviť.

Stalo sa vám už niekedy, že ste sa prišli opýtať do očnej optiky na vyšetrenie zraku lebo práve bolo v čakárni u očného lekára veľa ľudí? V očnej optike Vám bolo navrhnuté meranie zraku optometristom, ktorý bol priamo v očnej optike pre Vás k dispozícii.

MERANIE ZRAKU

Možno ste si aj predstavili nejaký meter – pravítko a uvažovali ste, čo vlastne to meranie zraku je. Vari klasické miery: dĺžka, hĺbka, výška?

Kto je to vlastne optometrista? A vôbec, aký je rozdiel medzi vyšetrením zraku očným lekárom – oftalmológom a meraním zraku optometristom?

Sme zvyknutí na to, že ak máme zdravotné problémy, navštívime lekára. Na korekciu-riešenie očných vád (myopia, astigmatizmus, hypermetropia, presbyopia, aplikáciu kontaktných šošoviek ba aj niektoré formy škúlenia) existuje špecializovaný odbor – optometria, ktorý sa zaoberá výhradne ľudským zrakom z hľadiska funkčnosti, jeho vadami a ich riešením.

AKÝ JE ROZDIEL MEDZI OČNÝM LEKÁROM A OPTOMETRISTOM?

Očným lekárom sa stane lekár, ktorý absolvoval 6-ročnú fakultu medicíny. Po jej ukončení si vyberie špecializáciu v lekárskom odbore – oftalmológii, v ktorej sa potom ďalej vzdeláva. Špecializačné štúdium zakončí atestáciou po minimálne štyroch až piatich rokoch intenzívnej praxe a cirkuláciách na neurológii a otorinolaryngológii. V rámci nej je meraniu zraku venovaných niekoľko hodín v inak veľmi rozsiahlom a náročnom  študijnom programe.

Optometristom je absolvent vyššieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, najčastejšie očný optik s minimálne 2-ročnou praxou. Počas štúdia získava kompletné vzdelanie v odbore zrakových vád a ich riešenia, ako aj základy v celkovej oftalmológii.

Optometrista sa špecializuje na podrobné a dôkladné vyšetrenie zraku, vyšetrenie binokulárneho videnia, môže robiť aj screeningové vyšetrenia z hľadiska vnútroočného tlaku a v prípade akéhokoľvek podpozrenia pacienta odosiela k spádovému oftalmológovi.

Ďalej doménou optometristou je aplikácia kontaktných šošoviek, pravidelné kontroly. V poslednom čase narastá trend, ze v očných optikách, ktoré su zároveň optometristickým pracoviskom, používajú aj zariadenie na vyšetrenie očného pozadia. Opäť len v rámci screeningu, optometrista nediagnostikuje, to nie je v jeho kompetencii.

Optometrista očné pozadie vytlačí, pošle mailom oftalmológovi, prípadne nahrá na usb kľúč a pacienta odporúča na dôkladné oftalmologické vyšetrenie. Nie málo ochorení bolo zachytených práve v očných optikách.

AKÉ VÝHODY MÁ VYŠETRENIE U OPTOMETRISTU?

Nespornou výhodou je čas, ktorý vám môže venovať. Optometristov dnes nájdete vo väčšine očných optík, ktoré sú súčasťou Optickej únie Slovenska, v tzv. kamenných optikách s dlhoročnou tradíciou. Trendom však je, že aj v tzv. optických reťazcoch investujú do vzdelávania svojich pracovníkov. Existuje veľa šikovných optometristov oddaných svojej práci, ktorí nehľadia na dobu vyšetrenia, ale spokojnosť zákazníka. Samotné vyšetrenie zraku optometristom trvá cca 30 až 40 minút.

Optometrista sa vás spýta na vaše predchádzajúce problémy so zrakom, na váš zdravotný stav, povolanie a koníčky, aby si urobil predstavu o tom, aké zrakové požiadavky máte. Potom prístrojom zvaným fokometer zmeria okuliare, ktoré nosíte, a skontroluje vaše videnie. Nasleduje objektívne vyšetrenie na automatickom refraktometri, namerané hodnoty optometrista subjektívne dokoriguje prostredníctvom skúšobnej obruby a sady sklíčok podľa pocitov klienta.

AKÉ VÝHODY MÁ VYŠETRENIE U OČNÉHO LEKÁRA?

Oftalmológ je lekár, takže nehľadí len do očí vyšetrovaného, ale má komplexný náhľad na ťažkosti pacienta. Zaoberá sa viac patológiami, zápalmi, vážnymi, zrak ohrozujúcimi stavmi. Vybavenie ambulancie je obohatené o niektoré prístroje ako je perimeter (vyšetrenie zorného poľa), môže vyšetrovať v mydriáze (rozkvapkať oči) a v neposlednom rade môže vyšetrovať deti – čo optomtrista lege artis nesmie. Taktiež vám vyšetrí zrak a predpíše vhodné okuliare.

Nevýhodou je kratší čas, ktorý vám lekár môže venovať vzhľadom na rady čakajúcich pacientov alebo dlhé objednávacie termíny.

V prípade akútnych ťažkostí je vhodné vyhľadať lekára. Ide o prípady, keď trpíte akýmikoľvek bolesťami oka alebo okolia očí, registrujete náhle výpadky v zornom poli, rozmazané alebo dvojité videnie, máte cudzie teliesko v oku, oko je opuchnuté, zakapravené, utrpeli ste úraz oka, alebo kvalita videnia sa náhle zmenila.

V prípade, že ide o klienta, ktorý sa na nič podstatné nelieči, napríklad typický presbyop (človek po 45-ke), ktorý dopoosiaľ okuliare nenosil, stačí na prvýkrát spokojne navštíviť optometristu.

To platí aj pre široké spektrum klientov, ktorí okrem „krátkych rúk“ nevidia dobre pri šoférovaní, na prednáškach, na počítač. Vďaka screeningovým zariadeniam a erudovaným optometristom sa nemusíte obávať, že v prípade suspektného nejasného nálezu vás opomenie poslať na ďalšie pracovisko.

ZÁVER

V západných krajinách má profesia optometristov dlhú tradíciu a veľmi vysokú prestíž. Lekári sa plne venujú liečbe očí, meranie zraku zostáva úplne v kompetencii optometristov. Obe skupiny úzko spolupracujú a vzájomne sa dopĺňajú.

MUDr. Lucia Kvapilova