“Aktuálne” – Covid-19 a Očné vyšetrenie

Vzhľadom na prebiehajúcu výnimočnú situáciu spojenú s pandémiou COVID19, sme sa rozhodli informovať Vás a postupe rezervácie a vyšetrenia v AGNES optike.

So zreteľom na meniace sa usmernenia MVSR a MZSR, podľa epidemiologickej situácie, prosíme, deň pred vyšetrením si telefonicky overte dátum rezervácie.

Taktiež Vás láskavo žiadame, aby ste nás vopred upozornili ohľadne Vášho zdravotného stavu, prípadne kontaktov – spojených s ochorením covid19.

Podľa odporúčaní Optickej Únie Slovenska ( OÚS ), vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu covid19, v priebehu návštevy Očnej optiky a vyšetrenia platia tieto mimoriadne pravidlá:

  • Do priestorov očnej optiky prosím vstupujte s vopred nasadenými, tesniacim rúškom ( t.j. s riadnym prekrytím nosa a úst ) alebo respirátorom a to počas celej doby pobytu v optike, aj počas vyšetrenia.
  • Pri vstupe do optiky je stojan s dezinfekčným roztokom, ktorý si prosím aplikujte, rsp. použite jednorazové gumené rukavičky.
  • Rešpektujte prosím maximálny povolený počet zákazníkov v priestore predajne: 2 osoby na 25m2. V priestore čakárne môže byť 1 osoba.

 

V optike používame germicídny žiarič na kontinuálny mód počas celej doby prevádzky a uzavretý žiarič na sterilizáciu povrchov bez prítomnosti ľudí.

Medzi 11:30 – 12:00h. bude v optike prebiehať druhá z uvedených sterilizácií, bez prítomnosti osôb, v uvedenom čase bude optika pre verejnosť uzatvorená.

Všetky skúšané okuliarové obruby sa odkladajú na špeciálne miesto a po pracovnej dobe ich sterilizujeme.

Po každom vyšetrení dochádza k dezinfekcii prístrojov a priestoru vyšetrovacej miestnosti, takže Vás prosíme, aby ste sa objednávali na vyšetrenie na začiatku hodiny, aby sme do nasledujúceho vyšetrenia priestor vyšetrovne a prístroje dôkladne a bezpečne pripravili.

Okrem zaškolenia na kontaktné šošovky vykonávame všetky druhy vyšetrenia, vrátane vyšetrenia očného pozadia špičkovými prístrojmi: non-mydriatic fundus kamerou RETINA, kde nie je nutné kvapnúť mydriatiká, perimetriu a vyšetrenie sietnice a zrakovéhového nervu Optickým koherentným tomografom: OCT- Optovue. Vo všetkých prípadoch ide o neinvazívne vyšetrenia, po ktorých môžete spokojne viesť motorové vozidlo.

Privítame, ak nám prinesiete dokument o negatívnom výsledku antigénového testovania, prípadne PCR testu, rsp. Doklad o vakcinácii proti COVID19.

Pacienti prichádzajúci zo zahraničia musia dodržiavať povinnú 14-dňovú karanténu podľa nariadenia MZSR, pre ich potreby slúžia oftalmologické ambulancie v areály UNLP.

Tiež by sme Vás radi informovali o tom, že personál očnej optiky pravidelne absolvuje antigénové testovanie, a v najbližších dňoch budeme vakcinovaní proti COVID19.

Snažíme sa maximálne chrániť Vás aj seba a urobiť všetko preto, aby ste z očnej optiky AGNES odchádzali spokojní, zdraví a radi sa k nám vracali.

Ďakujeme za dôveru a tešíme sa na Vás.

Kolektív AGNES optiky.