Okuliare alebo operácia, to je otázka….

Podstatou laserových metód používaných na korekciu dioptrických vád je zmena zakrivenia rohovky. Dnes sa laserom koriguje krátkozrakosť, ďalekozrakosť a astigmatizmus. Objektívne však neexistuje závažný lekársky dôvod zasahovať do zdravej rohovky.

Podstatou všetkých laserových metód používaných na korekciu dioptrických vád je zmena zakrivenia rohovky oka modeláciou rohovkového tkaniva pôsobením laserového lúča. Pomocou laserovej operácie očí možno dnes korigovať krátkozrakosť, ďalekozrakosť, astigmatizmus, výmenou vnútroočnej šošovky čiastočne aj presbyopiu a aberácie vyššieho radu.

KTO MÔŽE ZÁKROK ABSOLVOVAŤ?

Pacient, u ktorého zvažujeme laserový refrakčný zákrok, by mal mať stabilnú dioptrickú vadu a vek nad 18 rokov. Za relatívnu kontraindikáciu laserových zákrokov sú považované ochorenia spojivového tkaniva (reumatoidná artritída, systémový lupus, Sjorgenov syndróm).

Zisťujú sa kožné problémy s akné, prekonané ochorenia oka – rohovky v minulosti, najmä herpetické infekcie. Pacient by sa nemal liečiť na diabetes, štítnu žľazu, akékoľvek imunokompromitujúce ochorenie zhoršujúce hojenie.

Niektoré anatomické odchýlky tváre, ako sú prominujúce nadočnicové oblúky, hlboko posadené bulby alebo zúžená očná štrbina môžu tiež komplikovať správne prevedenie zákroku.

Dôležitá je dostatočná hrúbka rohovky. Doporučená hodnota bola empiricky stanovená na 300 mikrónov. U pacientov s tenkými rohovkami je odporúčaný PRK zákrok.

Princípom laserových operácií je prerušenie spojenia medzi jednotlivými molekulami rohovkového tkaniva pôsobením laserového lúča na princípe ich odparenia (vaporizácia). Postupným znášaním tkaniva dochádza k požadovanej zmene zakrivenia rohovky. Laserové refrakčné zákroky môžeme rozdeliť na:

  • povrchové(PRK, LASEK, EpiLaSIK)
  • hĺbkové(LASIK, Relex SMILE)

POVRCHOVÉ METÓDY

Pri všetkých typoch sú odstraňované a modelované povrchné vrstvy rohovky. Pri jej odstránení sa obnažia nervové zakončenia v rohovke, čo vedie k bolestivosti, ktorá po pár dňoch v dôsledku regenerácie epitelu pominie.

PRK

Ide o najstaršiu metódu. Po zákroku je potrebné rátať s dlhšou dobou hojenia. V prvých dňoch po operácii býva hojenie oka bolestivé a videnie neostré. Nepríjemné pocity po operácii odznejú počas 3 – 4 dní, optimálne videnie možno očakávať asi po mesiaci, aj neskôr.

Laserový zákrok PRK je vhodný pri nedostatočne hrubej rohovke, na odstránenie nižšieho stupňa očných vád. Z dôvodov celosvetovo neuspokojivých výsledkov sa však zákrok neodporúča pre odstránenie ďalekozrakosti a astigmatizmu. Metóda nie je vhodná pre pacientov, ktorí majú zvýšené nároky na videnie za šera a zhoršených svetelných podmienok.

LASEK

Je v podstate variantom metódy PRK. Pri tejto operácii nie je vrchná krycia vrstva rohovky úplne odstránená, ale je odpreparovaná pomocou koncentrovaného alkoholu. Vzniká tenká vrstva podobná ako lamela. Excimer laserom je následne upravená rohovka a lalok je po operácii nahrnutý späť na pôvodné miesto. V priebehu ďalších dní dochádza k opätovnému priľnutiu a regenerácii epitelu. Metóda je vhodná pre nižšie dioptrické chyby a pre pacientov, ktorých rohovka je buď príliš tenká, alebo príliš plochá.

EpiLASIK

Pomocou špeciálneho chirurgického noža je zhrnutý epitel rohovky. V prípade, že sa podarí zachovať nedotknuté premostenie, je možné na konci operácie opäť epitel vyrovnať a napnúť na pôvodnú plochu. Na rozdiel od metódy LASEK je epitel vitálnejší. Videnie sa zlepšuje postupne, k úplnej stabilizácii zraku dochádza v priebehu niekoľkých mesiacov. Metóda je vhodná pre väčšinu pacientov, aj v prípade tenšej rohovky.

METÓDY HĹBKOVÉ

LASIK

Princípom tejto  metódy je mikrochirurgické zrezanie tenkej ochrannej lamely na vrchole rohovky špeciálnym vibrujúcim chirurgickým nožom a vytvarovanie rohovkového lôžka excimer laserom po jej odklopení. Po tejto remodelácii hlbších rohovkových vrstiev je lamela priložená späť. Počas nasledujúcich týždňov sa spontánne prihojí.

Hojenie oka po operačnej technike LASIK je veľmi rýchle a prakticky bezbolestné. Lasikom sa korigujú  dioptrické chyby v rozsahu od -12 do +8 dioptrií v prípade dostatočnej hrúbky rohovky a jej pravidelného zakrivenia. Zákrok je menej vhodný u pacientov s extrémne tenkou rohovkou, vyšším stupňom chyby a zvýšenými nárokmi na videnie za šera a v noci.

Častým variantom používaným u nás je femtoLASIK. Rezanie lamely femtosekundovým laserom prebieha na princípe fotodisrupcie. Laserový lúč je zaostrený do jedného bodu, kde dôjde ku koncentrácii energie a tkanivo rohovky sa okamžite zmení na plyn – doslova sa vyparí.

LASIK aj femtoLASIK sú metódy vhodné pre všetkých pacientov, u ktorých je očná vada stabilná po dobu minimálne jedného roka, ktorí majú dostatočnú hrúbku rohovky a nie je u nich diagnostikované ochorenie, ktoré môže mať vplyv na zlé hojenie rohovky.

Relex SMILE

Metóda využívajúca výhradne energiu femtosekundového laseru. Nevytvára sa klasická, otvorená lamela rohovky, ale femtolaser v hĺbke rohovky vytvorí akúsi šošovku. Tá je následne odpreparovaná pomocou rezu so šírkou okolo 3 – 4 mm.

Výsledným efektom je stenčenie a oploštenie rohovky v centre, čo má za následok požadovanú zmenu optickej mohutnosti oka. Preto je táto operácia vhodná výhradne pre korekciu krátkozrakosti. Na refrakčných pracoviskách je tento zákrok známy tiež pod názvami NEOSMILE 3D, LASIK SMILE, LASIK FLEX.

ZÁKROK NA MIERU

Ako štandardný zákrok označujeme operačnú techniku, keď rôzni pacienti s rovnakou dioptrickou chybou absolvujú úplne identický zákrok. Takto sa dá bezproblémovo odstrániť bežná krátkozrakosť, ďalekozrakosť a prípadne ich kombinácie s pravidelným astigmatizmom. Vymodelovaný povrch je úplne súmerný, podobne ako klasické okuliarové sklo. Táto technika prináša už roky kvalitné pooperačné výsledky.

Súčasné najmodernejšie technológie však už umožňujú prispôsobiť operačný zákrok priamo “na mieru” oku každého jednotlivého pacienta pomocou wavefront aberometrie.

Zákrok je jednoznačne je doporučený v prípade aberácie vyšších rádov a najmä nepravidelnosti optických médií.

MOŽNÉ OPERAČNÉ KOMPLIKÁCIE

Ako PRK, tak LASIK sú relatívne bezpečné a efektívne chirurgické procedúry. Samozrejme, ako všetky chirurgické zákroky, majú potenciálne riziko a komplikácie. Za najčastejšie sa považujú tieto:

  • LASIK spôsobuje tzv. syndróm suchého oka. Táto komplikácia je najčastejšia, súčasťou operačného postupu pri vytváraní flapu je totiž preseknutie rohovkových nervov zodpovedných za produkciu sĺz. K symptómom suchého oka patrí bolesť, pocit cudzieho telesa v oku, svrbenie, pálenie, rezanie. Prejavy syndrómu suchého oka možno mierniť či eliminovať aplikácií umelých sĺz.
  • Strata kontrastnej citlivosti. Počas šoférovania v noci môže spôsobovať tzv. haló efekt, tj. hmlistý opar okolo zdrojov svetla, pacienti udávajú vnímanie znásobených obrazov a ich skreslenie.
  • Rohovka nie je schopná sa po LASIK úplne zahojiť. Po zahojení možno pozorovať v mieste flapu jazvy. Ak je rohovka stenčená vplyvom zákroku a objaví sa zvýšený vnútroočný tlak, môže sa aj naďalej stenčovať, prípadne vyklenovať.
  • Zmena hrúbky rohovky spôsobuje aj to, že namerané hodnoty vnútroočného tlaku nezodpovedajú skutočnému stavu oka a vzniká tak riziko chyby pri včasnej diagnostike glaukómu.
  • Pri vzniku sivého zákalu u pacientov po LASIK nemožno úplne presne vypočítať optickú mohutnosť potrebnú pre implantáciu vnútroočnej šošovky, čo sekundárne vedie opäť k zníženiu zrakovej ostrosti.
  • Degeneratívne zmeny rohovky – ide o stav, keď sa zmenšuje hustota buniek rohovky
  • Refrakčný zákrok úplne nevylúči budúci život bez okuliarov. Aj po operácii sa možno stretnúť s rastúcou presbyopiou v strednom veku, t. j. s potrebou okuliarov na čítanie. Situáciu je možné čiastočne riešiť implantáciou vnútroočnej šošovky.

ZÁVER

Ako lekárka chápem pacientov s vyššími refrakčnými vadami, prípadne, ak sú okuliare kontraindikáciou k získaniu spôsobilosti pracovať vo vysnívanom odbore (napr. profesionálni vojaci). Tiež existuje vzorka populácie s výraznou intoleranciou okuliarového rámu.

Objektívne neexistuje závažný lekársky dôvod zasahovať do zdravej rohovky, keď to nie je nevyhnutné z dôvodu liečby alebo pre záchranu zdravia. Okuliare a kontaktné šošovky stále zostávajú dostupným, bezpečným a reverzibilným či ľahko vymeniteľným variantom korekcie.