Ste krátkozrakí – bez okuliarov nešoférujte

Mnohým vodičom sa stáva, že v noci nerozpoznajú tmavú postavu na priechode pre chodcov, výtlky na cestách sú pre nich neviditeľné, ba dokonca prehliadnu aj nočnú hliadku polície. Čo sa vlastne deje? Nočná myopia!

Nočná jazda je nebezpečná, dokazuje to aj letmý pohľad do štatistík. Po európskych cestách väčšina áut jazdí za svetla. Napriek tomu na noc pripadá približne každá druhá smrteľná nehoda. Krátkozrakosť alebo myopia (z gréčtiny) je refrakčná chyba zraku, pri ktorej sa lúče svetla usmernené očnou šošovkou zbiehajú už pred sietnicou a na sietnici tak nevzniká ostrý obraz. Jej prejavom je zlá viditeľnosť postihnutého na vzdialené predmety. Napravuje sa okuliarmi so šošovkou – rozptylkou.

PRÍČINY 

„Príčina nočnej myopie nie je zatiaľ celkom známa. Na jej vzniku sa podieľa rozšírenie zornice v tme (sférická aberácia), veľký podiel krátkovlnnej modrozelenej časti spektra pri zatmení (chromatická aberácia) a psychické príčiny – prehnané prispôsobovanie sa oka (akomodácia), aby bolo kompenzované neostré videnie,“ povedala nám očná lekárka MUDr. Lucia Kvapilová. „Hlavnú príčinu nočnej myopie je asi treba hľadať v prispôsobovaní oka – v akomodačnom pokojovom postavení. Bolo dokázané, že v pokojovom postavení nie je prispôsobovanie oka nastavené na ďaleký bod, ale na postavenie medzi blízkom a diaľkou. V priemere to býva vzdialenosť 1 – 2 metre. Pokojové postavenie nastupuje, ak je zorné pole bez akéhokoľvek podnetu, teda v noci alebo v prázdnom priestore (letci, kozmonauti).“

ĎALEKO ČI BLÍZKO 

Ako povedala dr. Kvapilová, nočná myopia začína pri osvetlení, ktoré znemožňuje zreteľné videnie. Ďaleký bod sa približuje k oku, blízky bod sa súčasne od oka vzďaľuje. Je to teda posun refrakcie oka (vyjadrenie stupňa chyby ľudského oka v dioptriách) pri zotmení o – 0,5 – 4,0 dioptrie smerom k myopii (krátkozrakosti). Je väčšia u mladých ľudí a pri nižšom osvetlení. Paradoxne vodiči s +2,0 dioptriami okuliare skladajú. V tomto prípade platí jednoduchá matematika: +2,0 dioptrie – 1/až -2 dioptrie sa rovná 0.

PROBLÉM KRÁTKOZRAKÝCH 

„Áno, už dlhší čas je známa skutočnosť, že krátkozrakí ľudia vidia v noci horšie ako ľudia bez poruchy zraku. Nočná myopia však býva u krátkozrakých iba zdanlivo vyššia. Mnohí totiž nenosia plnú korekciu a pri dobrom osvetlení majú normálnu zrakovú ostrosť len vďaka prižmurovaniu očí. Ďalekozrakí ľudia a ľudia bez poruchy zraku majú za zníženého osvetlenia tiež lepšie priestorové videnie,“ hovorí pani doktorka.

OKULIARE NUTNOSŤOU 

Nočná myopia nielen znižuje schopnosť ľudí pre výkon niektorých povolaní (nočný strážnik, lesník, námorník), ale podieľa sa na bezpečnosti cestnej premávky aj na vzniku nezreteľného videnia pri rôznych osvetleniach pracovného priestoru. „Slabo ďalekozrakí šoféri vidia za šera lepšie bez okuliarov a naopak ľahko krátkozrakí môžu cez deň jazdiť bez okuliarov (vďaka zúženej zrenici dosahuje ich oko normálnu ostrosť). Pri zníženom osvetlení však vždy odporúčam jazdiť s okuliarmi.“ Osvetlenie protiidúcim vozidlom taktiež zvyšuje nočnú myopiu. Reakcia zorníc na osvetlenie sa zvyšuje v závislosti od veku a vnútená požiadavka fixovať protiidúce svetlá zosilňuje zbiehanie sa lúčov. Žiarovkové svetlo a červená farba rozžhaveného vlákna nočnú myopiu z väčšej časti farebne kompenzujú. Žiarovky a výbojky však pôsobia tým rušivejšie, čím väčšie požiadavky sú na oko kladené. Krátkozrakí ľudia teda trpia viac než tí ostatní. Čiže za volant – s okuliarmi. Určitým riešením môžu byť špeciálne okuliare určené na používanie v noci, ktoré kompenzujú dioptrický pokles, majú špeciálnu farbu na zvyšovanie kontrastov a taktiež na povrchu samotných skiel je obojstranná antireflexná vrstva, ktorá výrazne znižuje nepríjemný pocit pri oslnení protiidúcimi vozidlami.