Sezóna slnečných okuliarov je práve v plnom prúde

„A majú tie okuliare polarizáciu? Tak si prosím tie ‘s’…,“ s takouto otázkou sa v optike stretávame často. Čo je to vlastne polarizácia a prečo je prospešná? Prezradí naša pani doktorka MUDr. Lucia Kvapilová.

Polarizačné okuliare, polarizácia a optický šum

Polarizačné okuliarové šošovky majú obľubu vďaka svojej nepopierateľnej schopnosti odcloniť rušivé svetlo odrazené od vodorovných plôch (mokrá vozovka, snehová pokrývka, vodné plochy). Tým je pohľad cez polarizačné okuliare čírejší a kontrastnejší (vidieť aj rybičky pod vodnou hladinou), a teda logicky zbavuje zrak optických šumov.

Princíp funkcie polarizačných okuliarov vychádza z prirodzenej polarizácie svetla odrazom od vodorovných plôch. Takto odrazené svetelné lúče sú prevažne polarizované rovnobežne s povrchom, zatiaľ čo svetlo, pochádzajúce priamo od slnka a väčšiny ostatných zdrojov svetla, polarizované nie je. Polarizačné okuliare sú teda konštruované tak, aby ich polarizačný filter prepúšťal iba svetlo polarizované kolmo k odrazovej ploche a neprepustí tak žiadne odrazom polarizované svetelné lúče.

Polarizačný filter prepúšťa svetlo tiež polarizované v jednej rovine. Ak ho umiestnime tak, aby priepustný smer bol orientovaný opačne k rovine polarizácie odrazeného svetla, toto nepotrebné žiarenie bude absorbované a nebude negatívne ovplyvňovať naše videnie. Ak sa to zdá niekomu komplikované, najlepšia je osobná skúsenosť. Radi Vás privítame priamo v našej očnej ambulancii a optike Agnes Optik.

Kto polarizačné okuliare ocení najviac?

Jednoznačne vodiči. Pohľad cez polarizačné okuliare výrazne eliminuje svetelné odrazy na vozovke, najmä ak je po daždi vlhká a dopadá na ňu priame slnko. Aj z bezpečnostných dôvodov umožní rozoznať objekty na ceste. Navyše polarizačné okuliare odclonia aj odrazy svetla na čelnom skle a zlepší sa tak pohľad na palubnú dosku.

Ďalej určite športovci – cyklisti, vyznávači zimných športov, ba aj vodní pólisti. Vozovka, sneh a vodná plocha absorbujú len malé množstvo svetla, väčšina sa odráža a môže, žiaľ, zmnohonásobiť intenzitu žiarenia vstupujúceho do očí. Polarizačné okuliare toto nepríjemne odrazené svetlo neprepustia, a tak účinne ochránia zrak. A nezabudnime ani na šport „filozofov“ – rybárstvo – pohľad na vodnú hladinu je vskutku nepríjemný, aj keď je vonku krásne slnečné počasie, ktoré sa však excelentne odráža od vodnej plochy. Polarizačné okuliare toto odrazené svetlo odclonia a umožnia tak nerušený pohľad do istej miery aj pod hladinu.

Vyberte si vhodné zafarbenie

Šošovky sfarbené strednosivo s hnedým odtieňom sú vhodné pre vodičov a pre ľudí pracujúcich vonku, svetlosivé alebo so žltkavým odtieňom k počítaču, monitoru, televízii, pásovým montážnym linkám a do podobného prostredia osvetleného umelým svetlom. Takto sfarbené okuliare sú vhodné aj pre staršie a príliš unavené oči uprednostňujúce posun spektra do oblasti, ktorú staršie oko lepšie vníma. Toto možno využiť aj pre ľudí pri vode podvečer alebo nad ránom, kedy najlepšie eliminujú trblietanie hladiny. Polarizačné okuliare chránia zrak pred škodlivým a nadmerným žiarením, znižujú námahu oka, sú prevenciou degeneratívnych zmien, uchovávajú dobrý zrak do neskoršieho veku, zvyšujú schopnosť zaostrovať. Znižujú tiež nepriaznivé pôsobenie blikajúceho žiarenia žiariviek a výbojok.

JEDNODUCHÉ TESTY POLARIZÁCIE

  1. Položte dvoje polarizačné okuliare pozdĺžne cez seba. Okuliare ešte viac stmavnú, ale stále budete cez ne vidieť. Potom otáčajte okuliarmi tak, aby sa prekrývali kolmo cez seba, teda o 90 stupňov. Dôjde k tomu, že sa skrížia polarizačné filtre, ktoré prepúšťajú iba vertikálne polarizované svetlo a pri prekrytí kolmo cez seba neprepustia oba filtre žiadne svetlo. Cez dvoje polarizované šošovky preto nič neuvidíte.
  2. Idete autom a vidíte dúhovú mriežku na zadnom skle auta pred vami? Vidíte teda cez polarizačný filter vašich okuliarov kryštalickú mriežku bezpečnostného autoskla, ktorú inak bez polarizačného filtra neuvidíte. Je to mriežka, ktorá sa vytvára pri výrobe autoskla a svedčí o tom, že ide o bezpečnostné sklo, ktoré sa pri nehode roztriešti na maličké kúsky a nespôsobí preto vážne zranenie a porezanie.