Digital eye syndróm (DES)

Digital eye syndróm (DES) “syndróm únavy zraku z digitálnych zariadení”. Tvoria bytostnú súčasť našich dní. Urýchľujú nám prácu, sú pre nás zdrojom informácií, trávime s nimi väčšinu voľného času. Nevieme si bez nich predstaviť ani čas dovolenky. Tvoria synonymum nášho moderného životná štýlu . Digitálne zariadenia, ktoré hrajú prím našich dní, nám na jednej strane…
Read more


8. septembra 2018 0