Príčiny vzniku glaukómu

Vítajte na stránke Agnes Optik

Príčiny vzniku glaukómu

22. februára 2018 všetko o očiach 0

Najväčším rizikovým faktorom je zvýšený vnútro-očný tlak. Ochorenie často prebieha bez príznakov, preto sa zväčša odhalí až v pokročilom štádiu. Neliečený glaukóm môže pacienta pripraviť o zrak už v priebehu niekoľkých rokov. Nepodceňujte pravidelné návštevy očného lekára!

Slovo glaukóm pochádza z gréckeho Glaukos, čo znamená zelený či šedomodrý, podľa farby mora. Zelená farba dúhovky sa vyskytovala pri neliečenom glaukóme a to v poslednej fáze.

Zrak pre človeka je jeden z najdôležitejších zmyslov. Práve glaukóm radíme k diagnózam veľmi vážneho poškodeniaaž straty zraku. Celosvetovo mu patrí druhá priečka v príčinách straty zraku, a to hneď za zákalom sivým, čiže kataraktou, keď v konečnej fáze dochádza k úplnej slepote.

Glaukómom sú označované všetky choroby očí, ak sa jedná o poškodenie zrakového nervu zvýšeným vnútroočným tlakom. V Európskej únii je glaukóm tiež na druhom mieste a to za degeneráciou makuly.

Včasná diagnostika

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je na svete až 67 miliónov ľudí, ktorí trpia glaukómovým ochorením. Iba včasná liečba a diagnostika dokáže trvalému poškodeniu očí zabrániť, no neplatí to stopercentne. Ak už dôjde k poškodeniu zraku, nemožno ho vrátiť späť.

Ľudia poškodeniu zraku môžu predchádzať a to tak, že budú očného lekára navštevovať v pravidelných intervaloch. Pri potvrdení diagnózy býva liečba celoživotná.

Človek však môže tomuto ochoreniu predchádzať, aj keď genetickej výbave sa utiecť nedá. Môžeme ovplyvniť to, v akom žijeme prostredí, prechádzať stresu, prehnaným emóciám a správne sa stravovať.

Glaukómy všeobecne delíme na:

  • primárne (vrodené)
  • sekundárne (poúrazové, pooperačné, spôsobené ukladaním pigmentu z dúhovky, pri odchlípení sietnice, pri vyluxovaní vnútroočnej šošovky)

a to na základe:

  • biomikroskopického nálezu na prednom segmente
  • gonioskopického nálezu v komorovom uhle
  • nálezu na papile zrakového nervu
  • vyšetrenia zorného poľa.

Glaukóm u detí?

Glaukómové ochorenie sa nevyhýba ani detskému veku. Rozlišujeme tri typy detského zeleného zákalu podľa obdobia, v ktorom sa ochorenia rozvíja.

Kým kongenitálny (vrodený) a infantilný glaukóm sa prejavia do jedného roka veku, juvenilný typ je diagnostikovaný neskôr v priebehu detstva. Zelený zákal, ktorý postihuje malé bábätká, býva najčastejšie vyvolaný nedokonalým vývojom vnútorných štruktúr oka. Dôsledkom je vytvorenie prekážok v plynulom odtoku vnútroočnej tekutiny a zvýšenie vnútroočného tlaku.

Na vrodený a infantilný glaukóm nezriedka upozornia rodičia, ktorí si u detí všimnú zvýšené slzenie, nápadne veľké oči, zakalenú rohovku, uhýbanie či zvieranie viečok pred jasným svetlom.

Aké sú príčiny vzniku glaukómu?

Primárny glaukóm s otvoreným uhlom je najčastejšou formou glaukómu u nás. Vyskytuje sa prevažne u starších ľudí. Nad 65 rokov sú postihnuté až 4 % populácie. Najväčším rizikovým faktorom je zvýšený vnútroočný tlak.

Ďalšie rizikové faktory sú kardiovaskulárne choroby, migréna, systémová hypotenzia, cukrovka, hyper-cholesterolémia, hyperlipidémia, krátkozrakosť alebo ďalekozrakosť.

Pri vzniku ochorenia hrajú úlohu aj genetické faktory (u černochov a rómov sa ochorenie vyskytuje častejšie a má zhubnejší priebeh).

Glaukóm s uzavretým uhlom môže vyvolať osová hypermetropia (silná ďalekozrakosť), čo znamená, že komorový uhol je veľmi úzky a štruktúry v oku majú k sebe veľmi blízko. Pokiaľ sa rozšíri zrenička – napríklad takýto človek vojde zo svetla do tmy, dôjde k pupilárnemu bloku. Vďaka tomuto procesu stúpne vnútroočný tlak a vzniká glaukómový záchvat s červeným okom, zahmleným videním, bolesťou oka, hlavy, nauzeou až zvracaním, opuchom rohovkového epitelu. Zrenica je apatická, široká, nereaguje.

Glaukóm vo väčšine prípadov prebieha asymptomaticky, ak sa nejedná o záchvat akútny. Pacient spočiatku nevníma žiadne obmedzenia pri videní, alebo sa prejavuje veľmi pomaličky, že si to ani neuvedomí.

Pravidelné vyšetrenie očí je veľmi dôležité

Pravidelné vyšetrenie očí je skutočne potrebné na zachytenie zeleného zákalu a na predchádzanie nezvratných zmien. U väčšiny ľudí sa zvyčajne objavuje iba niekoľko príznakov primárneho glaukómu s otvoreným uhlom alebo sa neobjavujú žiadne.

Prvým príznakom často býva pomalá strata bočného (periférneho) videnia, ktorá môže zostať bez povšimnutia až do okamihu významnej straty zraku na druhom, dovtedy zdravom oku.

K diagnostike glaukómu slúžia práve tie nie veľmi atraktívne aktivity s názvom „preventívne prehliadky“, kde sa vyšetrujeme očný tlak, realizuje perimeter, kontroluje vízus, očné pozadie, periférne videnie a ďalšie parametre.

K detailnejšiemu zhodnoteniu stavu zrakového nervu v sporných prípadoch. keď je napr. terč zrakového nervu väčší, dnes pomáhajú prístroje, ktoré zrakový nerv vyfotia a rozanalyzujú bez toho, aby to pacienta desilo a obmedzovalo. Používajú sa HRT (heidelberský retinálny tomogfraf) alebo OCT – optický koherentný tomograf.

Liečba

Glaukóm je možné liečit kvapkami, laserom nebo mikrochirurgickou operáciou.

Očné kvapky na zníženiu vnútroočného tlaku boli použité prvýkrát v roku 1876. Boli to však kvapky, ktoré zužovali zreničku a neboli veľmi obľúbené. Až od roku 1976 sú na trhu oftalmologiká, ktoré tento nežiaduci účinok nemajú.

Prvé liečivá boli zo skupiny beta-blokátorov, ktoré okrem zníženia tlaku pacientovi mierne spomalili aj srdcovú frekvenciu, prípadne pacienta rozkašľali.

V súčasnej dobe sú na trhu štyri hlavné skupiny antiglaukomatík, aj ich kombinované prípravky. Trendom je minimalizovať obsah konzervantov a aplikovať ich raz denne.